TÄSMÄKOULUTUKSIA JA PALVELUITA YRITYKSEN TARPEISIIN
NOPEASTI JA JOUSTAVASTI

 

Palvelut (ja koulutukset):

Suunnittelu:

– 3D-suunnittelu ja dokumentointi
– tarjouslaskenta
– tarjouspyynnöt, kustannuslaskenta ja jälkilaskenta
– projektien hoito myös avaimet käteen periaatteella
– Ce-hyväksynnät, riskianalyysit, käyttö-,asennus- ja huolto-ohjeet

 

Yrityksen muuhun toimintaan:

– ISO 9001 Toimintakäsikirja +sertifiointi. (ISO 14001 ympäristö ja OHAS 18001 työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen vaatimuksiin mukautettuna.)
– pienyritysten (1-30hlö) exel-pohjainen toiminnanohjausjärjestelmä (oikean tiedon kokoaminen ja hyödyntäminen), myös olemassa olevien ohjelmien käytön tehostaminen.
– Office-ohjelmien tehokas käyttö
– tietokoneiden päivitykset, varmistukset ja tietoturvallisuus
– perustietotekniseen osaamiseen ja hallintaan lisää varmuutta

 

 

Muita lakisääteisiä yritystoiminnassa:

Huolto-, kunnossapitosuunnitelmat ja korjaukset:

-konekäyttöiset ovet, portit ja puomit sfs 5990 standardin mukaisesti
-konepajatoiminnan koneet ja laitteet, sisältäen konepajatoiminnassa tyypillisesti käytössä olevat hallinosturit ja nostoapuvälineet SFS standardin mukaisesti
-autokorjaamon ja katsastusaseman koneet ja laitteet. (mm. autonostimet, jarrudynamot ja pakokaasutesterit) SFS standardin (+Trafin vaatimusten) mukaisesti

Pelastussuunnitelmat:

– pelastussuunnitelma perustuu vaatimuksiin pelastuslaki 379/2011 ja valtioneuvoston asetuksen pelastustoimesta 407/2011.
– asetuksen vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista N:o59/1999 40§, 41§ noudattamisesta

Kierrätysohjeet, suunnitelmat ja toteutukset

-Pyydä tarjous yrityksesi ympäristöasioiden ja kierrätyksen suunnitelmasta. Pohjana on täyttää ISO 14001-standardin vaatimukset ja räätälöidään yrityksesi näköinen kustannustehokas ratkaisu.

 

 

Markkinointi

– kotisivujen päivitys ja yrityksen hallintaan
– mainontamateriaalien valmistus ja yhtenäistäminen
– Sosiaalinen media

 

Muut:

– romukaupan ympäristökansio, jäte ilmoitukset kunnalle
– määräaikaiskatsastusluvat autokorjaamoille
– sähkoisethuoltokirjat autokorjaamoille

 

Periaate yritysprojekteissa

1. kartoitetaan yritysympäristö ohjetarpeineen
(prosessitaso)
2. esisuunnittelu
3. esisuunnitelman viilaus ja hyväksyntä (aikataulu sekä
kustannusarvio)
4. suunnitelmien myyminen koko henkilökunnalle.
(mahdolliset viimeiset muutokset)
5. toteutus

Projektin tehokas eteneminen perustuu hyvin tehtyyn esisuunnitteluun. Mitä tarkemmin palavereissa käydään
lävitse toteutussuunnitelma sitä tarkoituksenmukaisempana saamme lopputuloksen. Parasta yritystoimintaa
rakennetaan yhteistyössä ja koko henkilöstön voimin.

Projektit ja koulutukset suunnitellaan yksittäin suoraan tarpeeseen, silmällä pidetään kuitenkin koko kuva jotta jossain aikataulussa (x) saavutetaan yrityksen nykyvisio. Yritys voi edetä portaittain tasolta toiselle tarpeittensa mukaisesti. Prosessitaso on aluksi hyvä tavoite, jonka jälkeen vasta päätetään mahdollisesta jatkosta.

 

 

Yhteystiedot

Timo Kaasalainen
Puh:0500-23 9944

info.kaasalainen@gmail.com

Ota yhteyttä

  Nimi (pakollinen)

  Sähköposti (pakollinen)

  Aihe

  Viesti

   

   

   

   

  Videot