5s= kaikilla tavaroilla on paikkansa ja kaikki tavarat = on paikoillaan

Periaate 5s-projekteissa
1) kartoitetaan yritysympäristö ohjetarpeineen (prosessitaso)
2) esisuunnittelu (3D Layout)
3) määritellään työpisteet ja niissä tapahtuva toiminta ja työkalut
4) inventaari nykyiselle kalustolle ja toiminnalle
5) esisuunnitelman viilaus ja hyväksyntä (aikataulu sekä kustannusarvio)
6) toteutus
Projektin tehokas eteneminen perustuu hyvin tehtyyn esisuunnitteluun. Palavereissa katsotaan yhteinen visio yritykselle, jota helpottaa 3D-layout ja sen pohjalta laadittu kustannusarvio. Toteutusvaihe pystytään tuottamaan kustannustehokkaasti suunnittelun pohjalta.

Mikä on 5s
5S- työpaikkojen organisointiin ja työmenetelmien standardointiin keskittyvä menetelmä, jonka tavoitteena on kasvattaa työn tuottavuutta. Tähän pyritään välttämällä kaikenlaista hukkaamista ja tuhlaamista, poistamalla ei-arvoa tuottavaa toimintaa, sekä parantamalla laatua ja turvallisuutta, sekä luomalla visuaalisesti miellyttävä ja tehokas työpaikka.

5S koostuu seuraavista osa-alueista:
1. Sort – (Seiri)- Sorteeraus. Poistetaan työpaikalta tarpeettomat tavarat. Tällä toiminnalla vapautetaan
tilaa ja poistetaan rikkoontuneita tai tarpeettomia työkaluja, joita säilytetään vain siltä varalta että joku
niitä joskus tarvitsisi.
2. Set In Order – (Seiton)- Systematisointi. Pyritään löytämään hyviä varastointimenetelmiä. Näitä voi
olla esimerkiksi lattioiden maalaus, työpisteiden ja muiden alueiden rajaus, selkeät ja tyhjät käytävät,
erilaiset säilytysmenetelmät ja roskakorit. Näiden lisäksi asioille merkitään nimilaput (värikoodit ja
paikkojen merkinnät) sekä erilaiset kyltit.
3. Shine – (Seiso)- Siivous. Työpaikan päivittäinen siivous.
4. Standardize – (Seiketsu)- Standardisointi. Standardoidaan työpaikan parhaat käytännöt yhdessä
työntekijöiden kanssa, esimerkiksi työpisteeseen kuuluvat työkalut, kuinka usein jätteet viedään pois,
siivousaikataulu, käytävien paikat jne.
5. Sustain – (Shitsuke)- Seuranta. Kun tarpeettomat tavarat on poistettu, ja niiden säilytyspaikoista on
sovittu, pidetään huolta siitä että sovittuja menetelmiä noudatetaan jatkuvasti.
Projektit ja koulutukset suunnitellaan yksittäin suoraan tarpeeseen, silmällä pidetään kuitenkin koko kuva jotta
jossain aikataulussa (x) saavutetaan yrityksen nykyvisio. Yritys voi edetä portaittain tasolta toiselle tarpeittensa
mukaisesti. – Prosessitaso on aluksi hyvä tavoite, jonka jälkeen vasta päätetään mahdollisesta jatkosta