– pelastussuunnitelmat
– huolto- ja kunnossapitosuunnitelmat

Huolto-, kunnossapitosuunnitelmat ja korjaukset:

-konekäyttöiset ovet, portit ja puomit sfs 5990 standardin mukaisesti
-konepajatoiminnan koneet ja laitteet, sisältäen konepajatoiminnassa tyypillisesti käytössä olevat hallinosturit ja nostoapuvälineet SFS standardin mukaisesti
-autokorjaamon ja katsastusaseman koneet ja laitteet. (mm. autonostimet, jarrudynamot ja pakokaasutesterit) SFS standardin mukaisesti

 

Huoltosuunnitelma tapa 1

Yritys kouluttaa henkilökuntaansa käyttämään ja myös huoltamaan henkilökunnan käytössä olevat laitteet itse. Ennakkohuolloilla, jatkuvalla koneiden ja laitteiden käytönaikaisella tarkkailulla pyritään minimoimaan koneiden korjausta  sekä välttämään ns. seisakkitunteja työtä tehdessä.

Ennakkohuollon pohjina on aina koneiden ja laitteiden omat, laitetoimittajien, toimittamat huolto-, kunnossapito-, ja määräaikaishuolto-ohjeet joita täydennetään henkilökunnan kokemuksien, osaamisen ja konedirektiivin 2006/42/EY mukaan.

Tarvittaessa käytetään ulkopuolisia erikoisosaajia kouluttamaan ja myös suorittamaan kunnossapitotoimenpiteitä mihin omasta työyhteisöstä osaamista löydy.
Muut lähteet jotka ohjaavat huoltotoimintaa: Standardien  ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001 vaatimukset täydentävät toiminan tavanomaisia vaatimuksia.

Tavoite:
Tavoitteena on, että koneidenkäyttäjät ottavat vastuuta myös koneidensa kunnossa pitämisestä ja huoltamisesta, sekä huomaavat oikeiden menettelytapojen vaikutuksen laitteiden toimintaan ja työturvallisuuteen.

Huoltosuunnitelma tapa 2

Kartoitetaan yrityksen kaikki huoltokohteet ja etsitään sopivat yhteistyökumppanit hoitamaan kunnossapito periaatteessa ”Tapa 1” mukaisesti.

 

 

 

PalaaEtusiv