Miksi tuotannonohjausjärjestelmä tulisi laatia myös pienelle yritykselle (1-30hlö)?

– Järjestelmällä pyritään parantamaan yrityksen tehokkuutta niin toiminnallisesti kuin taloudellisestikin.Tuotannonohjaus
– Toiminnan jatkuvuuden varmistaminen myös poikkeustilanteissa kun avainhenkilö (t) ovat lomalla.
– Exel-pohjainen tuotannonohjaus helppo siirtää toiminnan laajentuessa toiseen järjestelmään kun on
käyttökokemusta tarpeista ,,, ”millainen ohjelman pitäisi olla”
– Kohderyhmä: pienet ja keskikokoiset yritykset, erityisesti yrittäjävetoiset nopeasti kasvaneet/kasvavat. Valmiit
ohjelmat kalliita, kankeita ja vaatii oman opettelunsa mihin yrittäjällä ei ole aikaa juuri nyt.
Tavoitteet:
1) Parantaa yrityksen Tarjous  Tilaus  Tuotanto  Toimitus  Jälkilaskenta ketjua
kustannusten ja toimitusvarmuuden näkökulmasta, jatkuvan parantamisen periaatteella
2) Selventää Tilaus  Tuotanto  Toimitus ketjua niin että tieto on useammalla tekijällä
etukäteen (tuotannon joustavuuden lisäys)
3) Exel- ohjelma räätälöidään yrityksen tarpeiden mukaiseksi

 

Tuotannonohjausjärjestelmän valmistus
1) Kartoitetaan yritysympäristö ohjetarpeineen (prosessitaso)
2) Miten saamme kaikki todelliset muuttuvat kustannukset koottua oikeisiin kustannuspaikkoihin
mahdollisimman vähällä työllä
3) Tuotannon kapasiteettilaskuri
4) Jälkilaskenta, tarjous (vaiheiden 1 ja 2 perusteella)
5) koulutus sisältää riittävän exel-koulutuksen ohjelman tekemiseen, ylläpitämiseen ja
mahdolliseen muuttamiseen / modifiointiin
Projektin nopea eteneminen perustuu esivalmisteltuun Exel-runkoon. Palavereissa sovitaan aina seuraavan
tapaamisen ajankohta yritykselle sopivaan ajankohtaan. Sopivaksi kokoontumisväliksi on osoittautunut (1-3)
viikon väli. Palaverit kestävät kerrallaan 2- 4 tuntia. (kokonnaisuutena alustavasti varattava 16 kokoontumista +n)
Yritys voi edetä portaittain tasolta toiselle tarpeittensa mukaisesti. – Prosessitaso on aluksi hyvä tavoite, jonka
jälkeen vasta päätetään mahdollisesta jatkosta.
(n)+/-
– office-ohjelmien osaamisen lähtötasotaso.
– sähköpostin käyttö
– tuotannon laajuus
– kunnossapitosuunnitelma